Lid of donateur worden?

Wordt lid, ontvang het blad Transformatie en steun de doelstellingen van de vereniging.
Als lid heeft u stemrecht tijdens de ledenvergadering. Zie daarvoor onder Statuten ».
Het lidmaatschap kost € 40,- per kalenderjaar. U ontvangt 4 maal per jaar het verenigingsblad Transformatie.
Vanaf 1 januari 2010 is er ook een goedkoper lidmaatschap van € 20,- waarbij u het blad Transformatie niet per post ontvangt, maar zelf kunt downloaden van deze site.
Het lidmaatschap staat ook open voor partners, gezins - en familieleden van transgenders, hulpverleners en ieder ander die de doestellingen van de vereniging kan onderschrijven.
Donaties zijn mogelijk, zowel eenmalig als (bijvoorbeeld) jaarlijks.
Ook rechtspersonen kunnen lid worden van de vereniging, bijvoorbeeld (vak)bibliotheken.
Nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief ter bevestiging van hun aanmelding.
Velden met een sterretje zijn verplicht.
Ik meld mij aan als *

Lid
Ik wil Transformatie in druk ontvangen.
Ik betaal € 40, of meer, per jaar.

Ik wil Transformatie digitaal ontvangen.
Ik betaal € 20, of meer, per jaar.

Ik betaal de contributie / mijn bijdrage

Per bank
(Dit graag overmaken naar IBAN-nr. NL17.INGB.0004.4101.10 t.n.v. LKG TenT te Amsterdam)

Ik heb contant betaald
(Vul hieronder in aan wie betaald is)

Betaald aan:

Gegevens voor de ledenadministratie

Deze gegevens worden gebruikt bij het versturen van post. N.B. Alle post wordt verzonden in een blanco envelop.
Alle informatie wordt alleen gebruikt voor de ledenadministratie en is strikt vertrouwelijk.

Adresgegevens
Aanhef: Mevr. | Dhr. | Geen
Voorletters *:
Tussenvoegsel:
Achternaam *:
Adres *:
Postcode *:
Woonplaats *:
Land *:
Telefoonnummer:
Hoe wilt u worden aangesproken?
Voornaam:
Post ontvangen op een ander adres?
Postadres:
Communicatie
E-mail adres *:
GSM nummer:
Opmerkingen:
Adres T&T

Vereniging-Genderdiversiteit
Postbus 11575
1001 GN Amsterdam