Trans betekent aan gene zijde (Van Dale), aan de andere kant, over de grens.

Gender gaat niet zozeer over de lichamelijke geslachtskenmerken (sekse), maar over sociale geslachtskenmerken, d.w.z. wat van mannen en vrouwen sociaal wordt verwacht (sekserollen). Van mannen en vrouwen wordt verwacht dat ze zich aan bepaalde sociale regels houden die voor hun geslacht gelden wat betreft gedrag, activiteiten, uiterlijk, enz. Van mannen wordt een mannelijke genderexpressie verwacht, van vrouwen een vrouwelijke. “Gender” is daarmee dus ook een sociale constructie.

Transgender mensen overschrijden hun gender door wat hun genderexpressie en genderpresentatie betreft (deels) voor het andere geslacht ‘te kiezen’ (crossgender expressie en crossgender presentatie). Dit kan zich beperken tot zich af en toe overeenkomstig de andere sekse te kleden. Het kan ook zijn dat mensen hun biologische geslacht definitief verwerpen en ervoor kiezen om via een zo volledig mogelijke geslachtsaanpassing verder te leven in het gewenste geslacht.

Lees verder: Genderdiversiteit

Ga rechtstreeks naar pagina
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of download de PDF  Feiten over transgender mensen (3717 downloads) .