TransTransgenders

Transgenders (transgendermensen) voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken die ze bij hun geboorte hebben meegekregen. De officiële benaming voor dit verschijnsel is: genderdysforie, dat is een gevoel van onbehagen met het geslacht. Genderdysforie komt in alle tijden, in alle landen en onder alle bevolkingslagen voor. Het is door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) aangeduid als een aandoening in medische zin.

Diversiteit

De mate waarin genderdysforie zich uit, verschilt sterk van persoon tot persoon. Zo zijn er mannen voor wie het voldoende is om af en toe, maar wel vaak in het verborgene, vrouwenkleding aan te trekken. Maar er zijn ook transgender personen die zeer beslist vinden dat zij in het verkeerde lichaam zijn geboren. Vroeger noemde men alle transgender mensen meestal “travestieten” en tegenwoordig heeft men het over “transgenders”. Maar er is een grote diversiteit en pluriformiteit binnen de transgenderwereld. Er is onderscheid tussen transseksuelen (transmannen en transvrouwen), crossdressers, deeltijdvrouwen, gelegenheidsvrouwen en travestieten.

Ook kom je soms heel extroverte en extravagante uitingen tegen, zoals female impersonators en drag queens. Dat is het beeld dat de meeste mensen hebben bij travestieten. Maar als je met een drag queen gaat praten, krijg je vaak te horen dat die helemaal geen transgender gevoelens heeft: het gaat eerder om een soort van kunstzinnige uiting, een hobby of zelfs een beroep.

Transgender mensen proberen meestal juist niet op te vallen, ze vinden het fijn om aangezien te worden voor leden van het andere geslacht, omdat dat past bij hun gevoel.

Transseksuelen

We zien tegenwoordig vaak transgender mensen in de media, maar over het algemeen zijn het alleen transseksuelen die daar geportretteerd worden. Zij kunnen absoluut niet leven met het idee dat zij biologisch gesproken man zijn, terwijl zij zich vrouw voelen en om die reden willen ze hoe dan ook naar dat geslacht overgaan. Of, uiteraard, het omgekeerde: vrouwen die zich volop man voelen en dat ook willen worden. In die gevallen spreken we van transseksualiteit. Transseksuele mensen kunnen in een vaak langdurig traject van psychologisch onderzoek en medische ingrepen overgaan naar het geslacht waar zij in hún beleving thuis horen. Dat levert spannende TV-programma’s op, maar geen volledig beeld.

Er zijn ook transgenders die ergens tussen de beide uitersten in zitten. Zo zijn er mannen die als vrouw leven, maar geen geslachtsaanpassing willen of kunnen ondergaan.

Acceptatie

De acceptatie en emancipatie van transgenders komt, zij het moeizaam, op gang. Transgenders lopen nog vaak tegen vooroordelen aan. Zoals dat het aanstellers of excentriekelingen zijn, of mensen die zich maar wat inbeelden. Om die reden dragen veel transgenders hun ware ik als angstig geheim bij zich, bang dat dit uit zal komen en desastreuze gevolgen voor hun leven zal hebben. Het kan bij wijze van spreken uw buurman zijn, zonder dat u ook maar iets in de gaten heeft. Daarom is het aantal transgenders ook bijna niet te meten. Wel is bekend dat binnen de totale transgendergroep transseksuelen een minderheid vormen.

Onze vereniging knokt voor de acceptatie van al deze mensen, vooral door het geven van voorlichting en door middel van deze website. Op de pagina’s Feiten over Transgender Mensen gaan we nog dieper in op de grote verschillen die er zijn tussen transgender mensen onderling en wat ze tegenkomen in hun omgeving.