Op deze pagina volgen we de brochure over travestie die tot stand is gekomen in opdracht van de LKG T & T[7].

Ook voor travestieten en transgenderisten met een vrouwelijke partner geldt dat de kans op scheiding aanzienlijk groter is dan bij andere heteroseksuele mannen. De houding van de partner is echter afhankelijk van hoe ze op de hoogte is gekomen:

 • Vrouwen die al voor de relatie op de hoogte waren, hebben doorgaans weinig problemen met travestie. Meestal laten zij hun partner er geheel vrij in. Soms speelt bij deze vrouwen travestie zelfs een rol in de partnerkeuze.
 • Wanneer aan het begin van de relatie over travestie wordt gesproken, is de reactie van de partner meestal ondersteunend: hij zit met een probleem, waar zij wat aan wil doen. Omdat hij er van meet af aan open over is geweest, is er een goede basis om daar op een constructieve manier mee om te gaan. Travestie geeft hierdoor relatief weinig problemen in de relatie. Bovendien heeft zij door deze openheid de keuze of zij wel of niet met een travestiet een vaste relatie aan wil gaan.
 • Wanneer de partner pas tijdens de relatie op de hoogte wordt gebracht, zijn de reacties meestal overwegend negatief. Vaak betreft het dan een mengeling van teleurstelling, schrik en boosheid. Teleurstelling omdat zij niet eerder in vertrouwen is genomen; angst voor homoseksualiteit of transseksualiteit; boosheid omdat ze opeens met een travestiet opgescheept zit zonder dat ze daarvoor gekozen heeft. Het vertrouwen in de partner is tevens ondermijnd en zij voelt zich bedrogen. Er is een aanzienlijke kans dat een basis voor een constructieve communicatie over travestie ontbreekt, waardoor travestie blijvende problemen in de relatie met zich meebrengt.
 • Nog ernstiger wordt het als de partner travestie ontdekt, doordat zij bijvoorbeeld onverwacht thuiskomt en haar man in vrouwenkleding aantreft. Zij is dan vaak zeer kwaad, omdat zij het gevoel heeft bedrogen te zijn en voelt zich totaal ontredderd en ontregeld. Alles wat maar enige vastigheid bood, lijkt verdwenen. Zij wordt geconfronteerd met een onbetrouwbare man die in haar ogen niet eens een man (b)lijkt te zijn. Een basis voor een constructief gesprek ontbreekt volledig. De kans op echtscheiding is aanzienlijk.

Problemen die vrouwen met het omkleden van hun partner hebben, kunnen zich van meet af aan voordoen of pas ontstaan wanneer zij met bepaalde aspecten van zijn travestie worden geconfronteerd:

 • Vooroordelen over travestie kunnen ertoe leiden dat zij bang is dat hij ook wel homoseksueel of tenminste biseksueel zal zijn. Vooral wanneer hij steeds verder wil met travestie, kan bovendien de angst voor transseksualiteit ontstaan.
 • Het vrouwbeeld dat hij neerzet in travestie kan haar niet aanspreken omdat ze er zichzelf niet in terugvindt en/of omdat ze het te sexy vindt.
 • Zij kan de vrouw in de travestiet als concurrente zien, als iemand die hij verkiest boven haar. Hierdoor kan zij zich als vrouw afgewezen voelen omdat hij kennelijk een ander ideaalbeeld van vrouwen voor ogen heeft.
 • Zij loopt – met name wanneer zij pas in de loop van de relatie op de hoogte is van travestie – achter wat het acceptatieproces van travestie betreft, omdat hij er al veel langer mee bezig is dan zij.
 • Vaak willen vrouwen begrijpen waarom hij zich wil omkleden, maar meestal kan hij dat niet uitleggen. Vrouwen kunnen dan het idee hebben, dat hij dat niet wil vertellen.
 • Wanneer vrouwen niet duidelijk is wat travestie voor hun partner betekent, is het moeilijk te onderhandelen over bepaalde grenzen(wanneer en waar omkleden, mate van coming-out) die zij eventueel aan travestie wil stellen.
 • Als vrouwen hun partner nooit in travestie hebben gezien, halen zij zich vaak de meest rare beelden in hun hoofd over hoe hij er in vrouwenkleren uit zal zien. Nogal wat vrouwen zijn om die reden bang hun partner omgekleed te zien. Om een beeld van de realiteit te krijgen is het echter verstandig om hem ook in travestie te zien.
 • Wanneer travestie ook een seksuele betekenis heeft, kan de vrouw erg afknappen op het idee dat hij zijn vrouwenkleding seksueel aantrekkelijker vindt dan haar. Vooral wanneer hij ook omgekleed met haar wil vrijen, worden haar grenzen vaak in ernstige mate overschreden.
 • Soms komen vrouwen voor bepaalde dilemma’s te staan zoals:
  • Was ik zijn dameskleding wel of niet?
  • Help ik hem bij make-up en kledingadvies?
  • Zal ik zelf maar iets voor hem kopen, anders komt hij weer met zoiets raars thuis?
  • Zullen we de kinderen (en anderen) wel of niet inlichten?
  • Vaak is er de voortdurende angst dat de kinderen of bezoek de travestie ontdekken. Ook het altijd verborgen houden van travestie is vaak een probleem.
  • Het grootste probleem waar vrouwen vaak mee zitten is echter dat ze er verder met niemand over kunnen praten.

Tot nu toe is vrijwel alleen aandacht besteed aan allerlei problemen die zich in relaties voordoen. Er zijn ook positieve kanten:

 • Door veel over de transgender achtergrond te praten kan ook over andere zaken meer openheid in de relatie ontstaan, waardoor de relatie meer diepgang kan krijgen.
 • Zij kan met hem over typische vrouwenzaken praten, zoals met andere mannen vaak niet mogelijk is.
 • Bepaalde vrouwelijke kanten van de transgender die partners als positief ervaren, ervaart men minder bij andere mannen.
 • Het traditionele rollenpatroon wordt doorbroken.
 • Sommige vrouwen geven de voorkeur aan een transgender.

Lees verder: Seksualiteitsbeleving

Ga rechtstreeks naar pagina
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of download de PDF Feiten over transgender mensen (3717 downloads) .