We zijn geneigd mensen in te delen in twee categorieën: mannen en vrouwen. Ook voor MV transgenders waren er tot voor kort slechts twee categorieën: travestieten (mannelijke identiteit) en transseksuelen (vrouwelijke identiteit). Transgenderisten voelen zich echter niet thuis in uitsluitend de categorie ‘man’ of ‘vrouw’. Hun genderidentiteit ligt tussen man en vrouw in, is zowel man als vrouw of noch man, noch vrouw.

In geval van transgenderisme spelen genderdysfore gevoelens ook een belangrijke rol. Deze zijn evenwel vaak partieel, ambivalent en in de letterlijke betekenis van het woord tweeslachtig. Bij MV transgenderisten is er meestal een aversie tegen de mannelijke gezichts- en lichaamsbeharing, de stem, de afwezigheid van vrouwenborsten en de te mannelijke lichaamsbouw. Meestal is er geen sterk verlangen tot penisverwijdering. Deze aversie ten aanzien van een deel van de geslachtskenmerken kan gepaard gaan met depressieve gevoelens. Een gedeeltelijke geslachtsaanpassing is soms aangewezen.

De betekenis van het dragen van vrouwenkleding is voor MV transgenderisten meestal de bevestiging van hun ook aanwezige vrouwelijke identiteit. Sommige kledij zoals hoge hakken, jarretels e.d. kunnen ook tot overschrijding van hun mannelijke identiteit leiden en derhalve seksueel opwindend zijn.

In geval van transgenderisme kunnen zich specifieke problemen voordoen:

  • Omdat men geen overwegend mannelijke of vrouwelijke identiteit heeft past men niet in de tweedeling man-vrouw en voelt zich nergens thuis.
  • Omdat men zelf ook uitsluitend denkt in de tweedeling man-vrouw slaagt men er meestal niet in de mannelijke en vrouwelijke identiteit te integreren. Het gevoel man te zijn lijkt strijdig met het gevoel vrouw te zijn. Het kan zijn dat men hierdoor steeds switcht van mannenrol en mannenkleding naar vrouwenrol en vrouwenkleding en terug. Een oplossing zou kunnen zijn daartussenin te leven, maar uit angst voor sociale verwerping en sociaal isolement komt men daar niet aan toe.
  • Het ontbreekt transgenderisten aan rolmodellen, aan voorbeelden waarmee men zich kan identificeren. In Nederland is geen subcultuur voor transgenderisten. Hierdoor is het moeilijk in zichzelf te blijven geloven en vast te houden aan een keuze tussen man en vrouw in. MV transgenderisten hebben vaak weinig mogelijkheden om de vrouwelijke genderidentiteit voldoende ruimte te geven. Hierdoor kan ten aanzien van het dragen van vrouwenkleding en het vrouw-zijn een obsessieve preoccupatie ontstaan.
  • Een bijzonder probleem voor transgenderisten is dat zij als categorie ‘tussen man en vrouw in’ maatschappelijk niet worden erkend en begrepen omdat zij niet voldoen aan de geldende tweedeling man-vrouw. Een keuze voor gedeeltelijke geslachtsaanpassing in plaats van volledige geslachtsaanpassing wordt hierdoor moeilijker. Sommige transgenderisten kiezen daarom uiteindelijk toch voor een volledige geslachtsaanpassing omdat dat minder problemen (kleedhokjes, zwemmen, sauna) met zich mee zou brengen dan een gedeeltelijke geslachtsaanpassing.

Het is voor transgenderisten noodzakelijk dat men zichzelf kan zijn. Dit betekent dat ook de ‘andere’ genderidentiteit voldoende ruimte moet krijgen. Hiervoor is het onvermijdelijk dat men uit de kast komt.

Indien men voor een gedeeltelijke geslachtsaanpassing kiest, is het noodzakelijk dat men uit de kast is, zonder beperkingen in de gewenste genderrol (niet noodzakelijk mannen- of vrouwenrol). Daarnaast moet de wens tot geslachtsaanpassing duurzaam en niet ambivalent zijn. De mannelijke en vrouwelijke identiteit dienen niet strijdig te zijn, maar in harmonie en geïntegreerd. In Nederland is men echter erg terughoudend wat betreft het honoreren van een gedeeltelijke geslachtsaanpassing.

Een indicatie voor de mate waarin transgenderisme voorkomt geven de resultaten van het onderzoek Seksuele Gezondheid in Nederland 2011[6]:

  • 1,3 % van de mannen en 0,9% van de vrouwen heeft een ambivalente of met hun geslacht incongruente genderidentiteit in combinatie met genderdysfore gevoelens.
  • 0,6% van de mannen en 0,2% van de vrouwen heeft een ambivalente of incongruente genderidentiteit in combinatie met genderdysfore gevoelens en een behoefte aan geslachtsaanpassing door hormonen en/of operatie.

Lees verder: Het is toch onzin dat een man zich vrouw kan voelen (of een vrouw zich man)?

Ga rechtstreeks naar pagina
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of download de PDF Feiten over transgender mensen (3717 downloads) .