Hoe meer iemand het gevoel heeft dat zijn of haar geslachtskenmerken strijdig zijn met de genderidentiteit, hoe lastiger seksualiteit wordt. MV transgenders zijn minder tevreden met seks naarmate ze sterker de voorkeur geven aan de vrouwenrol.[8] .Volgens Doorduin[9] is het de incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en gedrag die tot seksuele problemen leidt. Omdat de geslachtsdelen niet bij het zelfbeeld passen kan seksuele opwinding gepaard gaan met ambivalente gevoelens. Ook kan dit ertoe leiden dat men de geslachtsorganen niet actief bij het vrijen wil betrekken. MV’s die als vrouw seks hebben, ontberen het juiste lichaam. Dat geldt ook voor VM’s die als man seks wensen. De geslachtskenmerken kunnen er verder toe leiden dat de seksuele partner van de transgender seksueel gedrag verwacht dat bij deze geslachtskenmerken past, terwijl juist de voorkeur uitgaat naar crossgender gedrag.

Bij transgenderisten en transseksuelen heeft hormoongebruik ook invloed op de seksualiteitsbeleving. Bij MV’ s remt het gebruik van androcur/cyproteronacetaat (antitestosteron) aanvankelijk de seksuele opwinding en het seksueel verlangen. Na een operatieve geslachtsaanpassing neemt de seksuele tevredenheid wellicht weer toe omdat het lichaam in overeenstemming is met het zelfbeeld en de genderrol. Ze kunnen dan immers seksueel als vrouw functioneren.

Bij VM’s leidt het gebruik van testosteron juist tot een toename van seksuele opwinding en verlangen. Een verdere lichamelijke geslachtsaanpassing leidt er echter niet toe dat ze seksueel volledig als man kunnen functioneren.

Bij MV transgenders komen SM-fantasieën in de passieve rol veel vaker voor dan in de actieve rol. Masochisme heeft bij mannen de functie te ontsnappen aan de stereotiepe mannenrol, die initiatief nemen, actie, besluitvaardigheid en macht voorschrijft.[10]

Daarnaast heeft het dragen van vrouwenkleding door mannen een vernederende functie in SM-spel. Masochistische vrouwen dwingen mannenkleding te dragen werkt daarentegen niet in SM.

Bij MV transgenders is de betekenis van masochisme niet voor iedereen hetzelfde:

  • Bij travestie heeft vrouwenkleding tijdens SM vaak als functie door ‘ontmannelijking’ vernederd te worden. Travestie staat dan in dienst van het masochisme. De genderidentiteit wordt hierbij overschreden.
  • Bij transgenderisme is masochisme vaak een middel om de (stereotiepe) vrouwenrol uit te vergroten. Vernedering speelt doorgaans geen rol van betekenis.
  • In geval van transseksualiteit is masochisme vooral gerelateerd aan een aversie tegen het man-zijn. Vernedering speelt helemaal geen rol. Het is erop gericht het man-zijn en het mannenlichaam af te breken.

Lees verder: Houding ten aanzien van transgenders

Ga rechtstreeks naar pagina
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of download de PDF Feiten over transgender mensen (3717 downloads) .