Op zaterdag 25 september vieren we vijftig jaar transgenderbijeenkomsten in Amsterdam en in Nederland met een symposium over transgenders (waaronder we ook crossdressers en non-binaire personen verstaan) in het CREA-theater in Amsterdam.

Tijd Wie/Wat Onderwerp
13:15-13:45 Opening door dagvoorzitter
Evelien Snel
Welkom
13:55-14:15 Henny Riesenbeck
De historie van het ontstaan en ontwikkeling van transgender-bijeenkomsten in NL en Transgender Amsterdam
14.15-14.45
Sunni Kharagjitsingh
Gezondheidszorgpsycholoog / Psychotherapeut.
Werkt al ruim 20 jaar in de GGZ. Heeft in Leiden psychologie gestudeerd en volgde daarna de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog. Zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog en psychotherapeut in Rotterdam.
Hoe ga je als partner, kinderen of werkomgeving om met een Transgender/Cross-Dresser als partner, vader of werknemer?Wat doet zo’n mededeling met je relatie? Nu en vroeger. Waar loop je tegenaan, wat zijn de grootste struikelblokken? Hoe gaat de oudere generatie hiermee om?
14.45-15:00
Gelegenheid om vragen te stellen Mogelijkheid tot het stellen van vragen vanuit de zaal n.a.v. de toespraak van Sunni
15:00-15:30

Joep Roeffen
Werkt als klinisch psycholoog en programmacoördinator binnen Genderteam Zuid-Nederland van de Mutsaersstichting te Venlo en samenwerkingspartner Psychologenpraktijk OOG te Eindhoven.
Hoe gaat de jongere generatie om met het Transgender/Cross-Dresser zijn? Hoe zien zij de toekomst? Waar lopen zij tegenaan? Zijn er overeen-komsten met de oudere generatie of is de acceptatie vele malen groter dan vroeger? Waar liggen de kansen in de jongere generatie wat integratie en acceptatie betreft?
15:30-15:45


Gelegenheid om vragen te stellen Mogelijkheid tot het stellen van vragen vanuit de zaal n.a.v. de toespraak van Joep
15:45-16:00
Pauze Koffie of Thee
16:00-16:30 Eliza Steinbock en Kam Wai Kui
Eliza Steinbock is assistent-hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en heeft o.a. het boek “Shimmering Images” geschreven.
Kam Wai Kui is oprichter en voorzitter van de stichting T-Image en was eerder Festivaldirecteur van Transgender Filmfestivals
Bespreking van het boek “Shimmering Images” in begrijpelijke (leken-)taal i.c.m. de politieke uitgangspunten van de programmering van filmfestivals. In deze presentatie worden niet alleen transseksuele transformaties besproken maar ook ervaringen van crossdressers en non-binaire personen met de presentatie in media.
16:30-16:45 Gelegenheid om vragen te stellen Mogelijkheid tot het stellen van vragen vanuit de zaal n.a.v. de toespraak van Eliza en Kam Wai Kui
16:45-17:00 Wethouder Genderdiversiteit Gemeente Amsterdam
17:00-17:30 Frank Sanders Cabaret Frank Sanders en academieleden bieden een speelse benadering op transgenders en crossdressers om ons meer ontspannen naar genderverschillen te laten kijken.
17:30-17:35 Samenvatting middag en afsluiting
aansluitend tot ca. 19:00 uur Netwerkborrel Hapjes en drankjes
’s avonds Mogelijkheid om gezamenlijk te gaan eten voor wie dat leuk vindt