Aanmelden »
Wordt lid, ontvang het verenigingsblad Transformatie en steun de doelstellingen van de LKG T&T. Als lid heeft u stemrecht tijdens de ledenvergadering. Zie daarvoor onder Statuten»Het lidmaatschap kost € 40,- per kalenderjaar. Je ontvangt 4 maal per jaar het verenigingsblad Transformatie.Vanaf 1 januari 2010 is er ook een goedkoper lidmaatschap van € 20,- waarbij je het blad Transformatie niet per post ontvangt, maar zelf kunt downloaden van deze site. Het lidmaatschap staat tevens open voor partners, gezins – en familieleden van transgenders, hulpverleners en ieder ander die de doestellingen van de vereniging kan onderschrijven. Donaties zijn mogelijk, zowel eenmalig als (bijvoorbeeld) jaarlijks. Ook rechtspersonen kunnen lid worden van de vereniging, bijvoorbeeld (vak)bibliotheken. Nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief ter bevestiging van hun aanmelding.