Voorlichting

Emancipatie begint bij voorlichting. Gelukkig is er de laatste tijd veel aandacht voor transgender mensen in de media, maar er is nog ontzettend veel meer te vertellen dan je daar ziet. Dankzij die media-aandacht snapt bijna iedereen tegenwoordig wat transseksueel betekent, maar dat is niet hetzelfde als transgender. En niet iedereen die transseksueel is, kan gaan voor een lichamelijke geslachtsaanpassing.
Het onderwerp is nog steeds omgeven met veel vooroordelen en geheimzinnigheid. De Vereniging Genderdiversiteit wil hier een eind aan maken door het geven van informatie op zoveel mogelijk manieren.

Werkwijze

Evelien tijdens een gastles bij Amnesty International

Bestuursleden en vrijwilligers zijn graag bereid om een spreekbeurt of lezing te verzorgen bij een organisatie, of een gastles in het onderwijs.

Organisaties en scholen zijn heel verschillend. En ook onze voorlichters zijn allemaal verschillend. Er zijn dan ook geen twee voorlichtingslessen die precies hetzelfde verlopen. We gaan dus altijd van te voren overleggen over de verwachtingen, het niveau en de voorkennis van de doelgroep. Omdat er veel internationale belangstelling is, is ook voorlichting in het Engels mogelijk.

Vaak neemt in  onze voorlichting het eigen verhaal van de voorlichter een centrale plaats in. En dat verhaal is voor elke voorlichter anders. Eén van ons leeft permanent in het ander geslacht, zonder ooit enige medische behandeling te hebben gehad. Een ander is door het hele medische proces heengegaan inclusief operaties en hormoonbehandeling en leeft permanent in het gewenste geslacht. Een derde leeft als het ware twee parallelle levens en presenteert zich soms als vrouw en soms als man. Weer een ander voelt zich het prettigste bij een genderexpressie tussen man en vrouw in, enzovoort.

Ik was heel blij met Evelien's openhartigheid. Ze behandelde dit onderwerp veel beter dan ik het had kunnen doen en ik heb er zelf ook veel van geleerd. Er kwamen meteen enthousiaste reacties van de studenten. Ik hoop dat ze in de toekomst ook voor andere groepen wil komen spreken.U ziet dat wij een divers gezelschap zijn en dat is belangrijk, want de beelden die tegenwoordig in de media verschijnen zijn eigenlijk nog erg eenzijdig. We kunnen dus ook geen van allen representatief zijn voor ALLE transgender mensen. Maar we kunnen wel over die diversiteit praten en over de vraag of mensen wel in de hokjes “man” en “vrouw” geduwd zouden moeten worden. Trouwens, wat houden die vakjes eigenlijk in? Wat IS een man en wat IS een vrouw?

Stof genoeg om een lesuur mee te vullen, misschien zelfs wel twee.

We vragen voor onze gastlessen een vergoeding van 25 Euro per uur plus de gemaakte reiskosten. In elk geval zorgen we voor voorlichting op maat voor de doelgroep.

Wat kunt u zelf doen?

Als u ons wilt uitnodigen om naar uw school of organisatie te komen, is het verstandig om eerst zelf goed op de hoogte te zijn. Lees daarom eerst ons verhaal Feiten over transgender mensen (3717 downloads) . Neem daarna via info@vereniging-genderdiversiteit.nl contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Telefonisch of per brief kan ook; zie onder contact.

Spreekbeurt voorbereiden?

We krijgen vaak mailtjes van scholieren die een spreekbeurt of project over transgender personen willen doen op school. Ze vragen dan of we even een informatiepakket willen sturen. Tja, die hebben we niet. En zo werkt het ook niet. Als je zelf wilt vertellen of schrijven over transgender mensen, begin dan met Feiten over transgender mensen (3717 downloads)  te lezen. Maar schrijf het niet over! Probeer het verhaal in je eigen woorden opnieuw te vertellen.