Transgenders Amsterdam bestaat dit jaar vijftig jaar. Dat betekent 50 jaar T&T-avonden in Nederland! Hoe bijzonder is dat!!!?.

Wat Anton Verschoor en de NVSH op 4-2-1970 zijn gestart, is nog steeds actueel en daar zijn we erg blij mee. Zo blij zelfs, dat we een jubileumcomité hebben opgericht om dit feit te gaan vieren. Op zaterdag 12 september 2020 is de viering d.m.v. een symposium en netwerkborrel met mogelijk een feest in de avond voor de leden.

Mogelijk… dat hangt van een aantal factoren af. We hebben subsidie aangevraagd voor het dagprogramma bij de Gemeente Amsterdam en zullen subsidie aanvragen bij het Bob Angelofonds, maar wat de hoogte van de subsidie zal zijn is nog niet bekend. Hopelijk zal dat kostendekkend zijn voor het dagprogramma. De Vereniging Genderdiversiteit verzorgt samen met Transgenders Amsterdam de subsidieaanvraag en werkt mee aan de invulling van het programma. De vereniging stelt ook een geldbedrag ter beschikking.

Maar hoe mooi zou het zijn als er ook geld wordt geschonken door leden of bedrijven die ons een warm hart toedragen. We hopen stiekem op een gunstige gunfactor.

Ons rekeningnummer is NL53.INGB.0006.6468.64 t.n.v. Vereniging Genderdiversiteit.

Let op: de Vereniging Genderdiversiteit is een ANBI-instelling, dat betekent dat donaties aan de vereniging aftrekbaar zijn voor de belastingen.