De Vereniging Genderdiversiteit is (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014) officieel aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De ANBI-status heeft een aantal belangrijke voordelen, maar het schept ook verplichtingen: een ANBI moet op een Internet-site de volgende gegevens publiceren:

Naam van de instelling

Onze officiële naam is Vereniging Genderdiversiteit. Bij veel mensen zijn wij nog bekend als LKG T&T, Landelijke KontaktGroep Travestie en Transseksualiteit, de naam waaronder de vereniging in 1985 is opgericht.

RSIN

Een RSIN, Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer, is een fiscaal identificatienummer van een instelling, te vergelijken met het BSN van een persoon. Het RSIN van onze vereniging is: 8165.72.173

Post- of Bezoekadres

Wij hebben geen pand, dus ook geen bezoekadres, maar wel een postadres:
Postbus 11575
1001 GN Amsterdam
Telefoon: 06 – 25 435 865

Doelstelling

Onze doelstelling, zoals omschreven in artikel 2.1 van onze statuten, luidt: het bijdragen tot de emancipatie van en het bevorderen van de leefomstandigheden van genderdysfore mensen

Beleidsplan

De hoofdlijnen van ons beleidsplan zijn ook te vinden op deze website.

Functie van de bestuurders

Ons bestuur bestaat uit minimaal drie leden, die de posten voorzitter, secretaris en penningmeester bekleden. Meer over de samenstelling en besluitvorming is te vinden in Artikel 10 van onze statuten.

Namen van de bestuurders

Sinds mei 2018 zijn de namen van onze bestuursleden:

Namen van de bestuursleden

Beloningsbeleid

Onze instelling heeft geen directie en geen personeel. Zoals vermeld in Artikel 9.9 van onze statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel worden de in het kader van hun functie gemaakte onkosten vergoed op declaratiebasis.

Verslag van de activiteiten

Onze belangrijkste activiteiten naar buiten toe zijn voorlichting geven bij scholen en instellingen, deelname aan LHBT-gerichte evenementen en informatieverstrekking via onze website. Daarnaast worden we regelmatig gevraagd om een reactie op actuele zaken vanuit de media.
Vaak zijn we in staat om mensen op te vangen, wanneer ze met acute vragen naar ons telefoonnummer bellen of ons per email raadplegen. In andere gevallen kunnen we dankzij ons netwerk mensen met elkaar in contact brengen als we niet zelf hulp kunnen bieden, maar wel weten waar deze hulp te krijgen is.

Financiële verantwoording

Onze financiële verantwoording is te vinden in de onderstaande bestanden: