Routing voor de wijziging van het geslacht in de papieren zonder geslachtsaanpassende operatie

Transgenderwet

Een persoon, die voelt niet te behoren tot het geslacht, waarin hij of zij geboren is, kan sinds 2014 een wijziging in de geboorteakte aanvragen. Dit kan alleen bij de gemeente waar u bij de geboorte bent aangegeven. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De gemeente kan wel verzendkosten en leges voor eventuele afschriften in rekening brengen.

Gemeente

petra-tekent-de-akteBij verschillende gemeentes staat op de gemeentewebsite, hoe deze wijziging van het geslacht op de geboorteakte in zijn werking gaat. Een mooi voorbeeld is dat van de website va de gemeente Den Haag – let op, dit geldt zo uiteraard alleen voor mensen die in Den Haag geboren zijn – maar de website van de gemeente Den Haag geeft goed aan, wat je over het algemeen bij zo’n verzoek om wijziging van de geboorteakte moet overleggen en waar je rekening mee moet houden, als je bijvoorbeeld niet de Nederlandse nationaliteit hebt: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/burgerzaken/to/Wijziging-vermelding-geslacht-transgenders.htm ). Bij gemeentes, waar dit niet op de gemeentewebsite vermeld staat, is het waarschijnlijk slim om van tevoren te bellen, hoe de wijziging van de geboorteakte daar precies in zijn werk gaat (wat je moet meenemen, wanneer je de afspraak kunt maken), zodat je er niet voor niets komt.

Deskundige

Voor de wijziging van de geboorteakte is wel een verklaring van een deskundige nodig. Deze deskundige moet ingeschreven staan in een register van de Nederlandse overheid. Op en via de website van het “Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg” (CIBG) kun je vinden, wie Deskundigen die bevoegd zijn om de deskundigenverklaring af te geven zijn, zie https://www.bigregister.nl/registratie/zorgverleners/deskundigetransgenders/default.aspx Daaruit blijkt dat de volgende personen / instellingen bevoegd zijn, om de deskundigenverklaring af te geven:

Een deskundige, die zo’n verklaring als hierboven bedoeld, af mag geven, mag en zal normaliter voor zijn werkzaamheden geld vragen (c.q. een factuur sturen). In theorie zouden de deskundigen allemaal verschillende tarieven kunnen hanteren, maar de praktijk wijst uit dat de prijzen, op uitzonderingen na, elkaar nauwelijks ontlopen.

Als je na de wijziging van de geboorteakte een uittreksel, een ID-kaart of een paspoort wenst te krijgen, dan moet je daarvoor wel betalen. Hiervoor gelden de standaard tarieven. Deze kun je aanvragen in de gemeente waar je woont.