President Trump over transgenders

Op woensdag 26 juli werden we via Twitter verrast met alweer een drastische uitspraak van de president van de Verenigde Staten Donald Trump. Ditmaal betrof het transgender personen.De uitspraak luidde:

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

wat kan worden vertaald als:

Na overleg met mijn generaals en militaire deskundigen gelieve u er nota van te nemen dat de regering van de Verenigde Staten het aan transgender personen niet zal toestaan om in enigerlei hoedanigheid in het Amerikaanse leger te dienen.
Onze strijdkrachten moeten zich concentreren op een totale en overweldigende overwinning en mogen niet worden belast met de enorme kosten en verstoringen die transgender personen in het leger met zich mee zouden brengen.

Logo US Republican PartyHet symbool van de Grand Old Party, zoals de conservatieve partij onder intimi wordt aangeduid, is de olifant die hiernaast is afgebeeld. President Trump doet dit symbool heel veel eer aan door steeds weer als een olifant in de porseleinkast de ene na de andere onhandige uitspraak de wereld in te slingeren.

Achtergronden

Op dit moment nemen in de VS de tegenstellingen binnen het politieke spectrum toe. Waar een deel van de Amerikaanse bevolking berucht is om hun conservatisme, zijn er ook zeer vooruitstrevende krachten die onder Obama veel hebben bereikt. Er is in de conservatieve hoek echter een groeiende ergernis over de sociale politiek die door Obama werd gevoerd. Dit geeft conservatieve politici nu de kans om zich profileren, zo nodig door het aan de orde stellen van dergelijke non-issues.

De discussie over het onderwerp begon tijdens debatten over de defensiebegroting van $ 700 miljard. Daarbij werd door de afgevaardigde Vicky Hartzler een motie ingediend waarin werd voorgesteld om geen defensiegeld meer te besteden aan behandelingen en hormoontherapie voor transgender medewerkers.

Reacties

De reacties op de drastische uitspraak van president Trump zijn erg divers. Het Pentagon reageerde met verbazing omdat men juist bezig was met een studie naar het onderwerp. Zoals mocht worden verwacht zijn activistische groeperingen woedend en is er lof vanuit conservatieve hoek.

De nieuwe koers zou de omvorming van het Amerikaanse leger die onder Obama werd ingezet weer ongedaan maken. De toenmalige minister van defensie Carter was van mening dat :

To choose service members on other grounds than military qualifications is social policy and has no place in our military. There are already transgender individuals who are serving capably and honorably. This action would also send the wrong signal to a younger generation thinking about military service.

Het aardige is dat de Amerikaanse overheid helemaal niet weet hoeveel transgender personen er in het leger dienen. De schattingen lopen uiteen van 2500 tot 15.500, maar het exacte aantal is niet bekend. Er is een veel hoger aantal homoseksuele mannen en vrouwen in dienst bij het Amerikaanse leger en ook dit heeft nergens tot problemen geleid. In totaal werken er bij Amerikaanse leger 1.3 miljoen personen.

De New York Times kwam vrijwel onmiddellijk met enkele kritische artikelen:

Wat is nu het belang van deze kwestie ?

Rechtstreeks niet zo veel. Precies als de eerdere toilettenkwestie die nog onder Obama vanuit conservatieve hoek werd aangezwengeld is het een non-issue, een storm in een glas water. Er waren helemaal geen problemen bekend rondom het gebruik van toiletten door transgender personen, en er zijn evenmin problemen rondom het onbekende aantal transgender mensen in het Amerikaanse leger. Verder zullen de Amerikaanse rechters waarschijnlijk verhinderen dat transgender personen die op dit moment in dienst zijn bij het leger worden ontslagen.

Indirect is het wel degelijk van belang. Als de president van een wereldmacht zich in een zo negatieve zin uitlaat over transgenders dan zal dit beslist van invloed zijn op de algemene acceptatie van transgender personen, zowel in de VS als daarbuiten. Het is daarom van groot belang om nu een tegengeluid te laten horen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *