The art of queering

Op vrijdag 16 juni vond in Amsterdam het symposium ‘The art of queering’ plaats. Ongeveer 100 museummedewerkers en belangstellenden wisselden inzichten en ervaringen rondom dit onderwerp uit. De betekenis hiervan voor de LHBT gemeenschap mag niet worden onderschat en wij zijn daarom erg blij met deze aandacht.

Simeon Solomon, Sappho en ErinaHet hier minder bekende woord ‘Queer’ wordt in deze context gebruikt als een paraplubegrip dat ruwweg overeenkomt met wat bij ons wordt aangeduid met LHBT.
Het symposium dat onlangs plaatsvond maakt deel uit van een reeks soortgelijke bijeenkomsten waarin wordt gezocht naar manieren om de ontwikkelingen binnen de LHBT gemeenschap een eigen plaats te geven in onze musea.

Onder de veelheid aan zaken die op het symposium naar voren werden gebracht maakte vooral de voordracht van Clare Barlow grote indruk. Zij is een jonge conservator bij Tate Britain die een grote kennis van zaken en dito enthousiasme aan de dag legt. Een interessant argument wat door haar werd aangedragen is dat de groep mensen die zich tenminste gedeeltelijk identificeert met het ‘queer’ gevoelsleven inmiddels zo groot is dat die niet meer door de musea kan worden genegeerd. Elke instelling (museum of archief) kan op eigen wijze invulling geven aan de uitdaging om ook deze groep te bedienen.

Tate Britain heeft als thema gekozen de gedeeltelijke opheffing van de strafbaarheid van homoseksualiteit in het Verenigd Koninkrijk, nu 50 jaar geleden. Voor die tijd riskeerde ieder die ook maar één stap zette buiten de gebaande wegen van heteroseksualiteit in combinatie met een binair genderpatroon een gevangenisstraf. Als reactie daarop zochten kunstenaars naar wegen om verwijzingen naar gevoelens die binnen de samenleving natuurlijk wel degelijk aanwezig waren op verhulde wijze in hun werk tot uitdrukking te brengen. Men nam zijn toevlucht tot mythologische voorstellingen, schilderde vrouwelijke personages naar mannelijk model of gaf omgekeerd aan beelden van mannelijke figuren een uitgesproken vrouwelijk silhouet. Voorbeelden van dergelijk werk zijn in aanzienlijke aantallen in de huidige museumcollectie aanwezig.
Het is in musea echter gebruikelijk om de interpretatie van het tentoongestelde aan de bezoeker over te laten waardoor dergelijke aspecten gemakkelijk aan de aandacht kunnen ontsnappen. Door hier nu nadrukkelijk op in te gaan wordt dit aspect onder de aandacht van een breed publiek gebracht.

Daarom bestaat de wens om ook elders exposities rondom het thema ‘Queer’ te organiseren waarbij uitvoeriger aandacht wordt besteed aan de achtergronden van het tentoongestelde. Voor musea kan dit betekenen dat zij daarmee een nieuw publiek kunnen aantrekken en de museumbezoeker kan met eigen ogen zien dat bepaalde gevoelens al sinds onheuglijke tijden een normaal onderdeel zijn van de menselijke natuur. Omdat de te exposeren stukken vaak al binnen de huidige collecties aanwezig zijn kan vrijwel onmiddellijk met de uitwerking van deze gedachten worden begonnen. Hierdoor vinden er op dit moment al interessante activiteiten plaats.

Tate Britain, Londen

In het Tate museum in Londen is nog tot 1 Oktober de tentoonstelling ‘Queer British Art 1861-1967’ te zien. Als je in de gelegenheid bent om er heen te gaan grijp dan je kans.

Ben je niet in de gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken kijk dan in ieder geval even op de prachtige webpagina die eraan is gewijd. Bewonder nog eens de schitterende foto die Nan Goldin maakte van de New Yorkse travestieten Misty en Jimmy Paulette. Kijk ook eens, al dan niet met een glimlach, naar de in onze ogen suikerzoete benadering van de damesliefde van Simeon Solomon.

Van Abbe museum, Eindhoven

In het Van Abbe museum loopt momenteel een onderzoeksproject naar Queer Art.

In het kader daarvan worden nog t/m 2 juli 2017 wekelijkse leesgroepbijeenkomsten gehouden rondom het thema queer separatisme. Een verwant onderwerp is de expositie rondom de Guerilla Girls, die het beste kunnen worden omschreven als een powerversie van de bij ons bekende ‘Loesje’. Deze expositie is nog t/m 2 juli in het museum te zien.

Amsterdam Museum, Amsterdam

Het Amsterdam Museum besteedde in 2016 met de tentoonstelling ‘Transmission’ en een uitgebreide randprogrammering aandacht aan de transgender medemens.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *