Onderzoek ‘Transgender personen in Nederland’

Titel 'Transgender personen in Nederland'

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde op 9 mei de resultaten van een omvangrijk onderzoek van de hand van Lisette Kuyper en Wim Vanden Berghe naar de situatie van transgenderpersonen.

Het is een lijvig rapport en we nemen even de tijd om het goed te bestuderen. Voorlopig daarom alleen enkele conclusies. In het komende nummer van Transformatie volgt een uitvoeriger beschouwing.

Een opvallend resultaat is dat na de vereenvoudiging van de procedure daarvoor in 2014 een groot aantal personen de officiële vermelding van het geslacht heeft laten aanpassen.


Staafdiagram wijziging geslachtsregistratie

Aantal wijzigingen in geslachtsregistraties, bevolking 15 jaar en ouder, 2007-2015
Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens (BRP ’15) SCP-bewerking


Ook komt naar voren dat transgender personen minder vaak werk, en vaker een lager inkomen hebben dan de algemene beroepsbevolking. Daarnaast blijkt dat zij ook op gebieden als veiligheid, eenzaamheid, gezondheid, psychische problemen en suïcidaliteit negatief afsteken.

Grote verschillen doen zich voor in burgerlijke staat. Waar in Nederland 44% van de mensen gehuwd is, ligt dit percentage onder transgenderpersonen op 14%. Transgender personen zijn vaker ongehuwd (71% vs. 46%) en ook vaker gescheiden (14% vs. 9%).

Uit een Nederlands onderzoek van eind 2016 onder 22.309 leerlingen op het voortgezet onderwijs komt naar voren dat leerlingen die zich niet helemaal thuis voelen in het geboortegeslacht zich minder veilig voelen op school. Vrijwel alle vormen van geweld en pesten kwamen vaker voor bij transgenderleerlingen. Ongeveer een op de vijf transgenderleerlingen werd het slachtoffer van grof lichamelijk geweld (cis: 3%), en 43% maakte verbaal geweld mee (cis: 26%). Ruim een op de vijf transgenderleerlingen wordt minstens maandelijks gepest (cis: 7%).

Bibliografische gegevens

Lisette Kuyper, Wim Vanden Berghe, "Transgender personen in Nederland", Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2017, publicatie 2017-14
Het rapport zelf, plus een reeks onderliggende stukken, is gratis beschikbaar via:
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Transgender_personen_in_Nederland

Het document omvat 78 pagina's, gevolgd door 13 pagina's literatuurverwijzingen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut van de Rijksoverheid voor het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *