Vereniging Genderdiversiteit

De Vereniging Genderdiversiteit is een vereniging van en voor mensen die zich niet (helemaal) thuisvoelen in de hokjes “man” en “vrouw”. Bij gebrek aan een beter woord hebben we het over transgender mensen. Ons doel is hun emancipatie en integratie te bevorderen. We streven naar sociale acceptatie door zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, voorlichting te geven en hulp en ondersteuning te bieden.

Emancipatie is tweerichtingsverkeer.

Het gaat om de transgender mensen zelf die met hun genderdysfore gevoel vaak geen weg weten en zich niet zelden “eenzaam & alleen” voelen. Ze zijn zich er maar al te bewust van dat op het uiten, en  vooral tonen, van hun gevoelens nog een groot taboe rust, en dus ernstige consequenties kan hebben. Van een breuk in de relatie tot het verlies van geliefden, vrienden en werk.

De “andere kant op” is dus ook nodig: door vanuit de transgenderwereld veel, maar afgewogen en goed gedoseerde informatie en voorlichting te geven, kan de vrees voor dit onbekende en nog maar matig begrepen verschijnsel geleidelijk worden omgezet in tolerantie, begrip en acceptatie. Onbekend maakt onbemind. Om  die reden is het nodig, ook al is het moeilijk, om het gesprek aan te gaan. Met jezelf, met je directe omgeving, met de samenleving als geheel. Zélfacceptatie is het begin van acceptatie door anderen.

Van alle tijden

Transgendergevoelens zijn van alle tijden en komen overal ter wereld voor. Begrip en acceptatie wisselen van werelddeel tot werelddeel en van land tot land. In onze westerse cultuur wordt er vrij krampachtig mee omgegaan; bepalen de extreme uitingsvormen het algemene beeld. Heel veel mensen denken dat “travestieten”, de verzamelnaam waarmee in de volksmond alle mannen met genderdysfore gevoelens worden aangeduid, “dus” homoseksueel zijn. Dat is maar zeer ten dele waar, maar het illustreert wel het eeuwige misverstand over seksuele oriëntatie en seksuele identiteit. De oriëntatie heeft er mee te maken of je van de eigen of van de andere sekse houdt; de (gender)identiteit geeft aan of je je man of vrouw voelt, los van het gegeven of je met een penis of een vagina bent geboren.

Bijeenkomsten

Dankzij de contactmogelijkheden die het internet biedt, weten transgender mensen elkaar steeds beter te vinden. Dat heeft een deel van het “eenzaam & alleen”-gevoel opgeheven, maar de emancipatie nog niet echt bevorderd.

Transgender Activiteiten NieuwsoverzichtTransgender Activiteiten Deze MaandTransgenderActiviteitenNederland

Al bijna vijftig jaar organiseren lokale T&T-organisaties verspreid over het land maandelijkse ontmoetingsavonden. In het begin werden die georganiseerd door de NVSH en daar liggen dan ook de roots van onze vereniging, die werd opgericht onder de naam LKG T&T: Landelijke KontaktGroep Travestie en Transseksualiteit.

De meeste van die lokale activiteiten voorzien nog steeds in een duidelijke behoefte: ze zijn een vrijplaats en geven gelegenheid tot lotgenotencontact. Zie Plaatselijke activiteiten » De landelijke vereniging onderhoudt nauwe contacten met de organisatie van deze avonden.

  • Waar mogelijk geven we ook een overzicht van nieuwsberichten van de groepen.
  • Verder is er nu een kalender, zodat je in één oogopslag kunt zien, wanneer transgender activiteiten plaatsvinden
  • En we hebben een landkaart, zodat je kunt zien, welke transgender activiteiten er bij jou in de buurt zijn.

 

De T&T-avonden hebben een open karakter. Er komen steeds meer en vaker partners van transgender mensen mee, maar ook kinderen, buren, familie en vrienden.  Ook geïnteresseerden zijn op deze avonden welkom.

Lid worden

Iedereen is welkom als lid van de vereniging. Je hoeft zelf geen transgender gevoelens te hebben, er zijn genoeg sympatisanten, partners, gezins – en familieleden van transgenders, hulpverleners en anderen die de doelstelling(en) van de vereniging onderschrijven. Zie Lid worden »

We beperken ons niet tot man-naar-vrouw, hoewel M2F-personen wel de meerderheid van de leden vormen. Juist vrouw-naar-man (F2M-personen) nodigen we dus uit om lid te worden, zodat we de balans recht kunnen trekken.

Donateur worden is ook mogelijk.

TransformatieDe vereniging geeft het blad Transformatie uit. Onze leden kunnen dit per post thuis ontvangen en/of ze kunnen het downloaden van deze website.

Nieuw op de website is het Transgender Forum waar onze leden onderling kunnen communiceren.

Zie Partners & Familie »

In samenwerking met T&T Eindhoven en T&T Rotterdam is in maart 2008 in Eindhoven en in en maart 2010 in Rotterdam een Transgender Info Dag gehouden. Doel was informatie-uitwisseling tussen transgenders en niet-transgenders. Met deze dagen zijn vooral familie, vrienden, buren en collega’s van transgenders bereikt.

De Vereniging Genderdiversiteit onderhoudt nauwe banden met Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Ondanks het nog “gesloten” karakter van het verschijnsel genderdysforie, valt er op het internet onnoemelijk veel informatie, tekst zowel als beeldmateriaal,  over te vinden. Via de Links treft u een door het verenigingsbestuur gemaakte selectie aan, met daarin ook de adressen van hulpverlenende instanties, zoals het Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Trefwoorden voor zoekmachines zijn er ook volop: transgender, genderdysforie, genderidentiteit, genderrol, transseksueel, interseksueel, travestie(t), crossdresser.