Uit Transformatie 2019-3: een samenvatting over een onderzoek dat Joz Motmans, Elia Wyverkens en Justine Defreyns in 2018 hebben uitgevoerd naar de ervaringen en mogelijke discriminatie van transgender personen in België.

Het rapport is absoluut de moeite waard om doorheen te kijken of te lezen. Vandaar ook dat we het in een samengevatte vorm aan u willen presenteren.

In opdracht van het “Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen” voerde het Transgender Infopunt (België) een hernieuwd onderzoek uit naar de ervaringen en mogelijke discriminatie van transgender personen in België anno 2017.

  • Het Instituut wilde beschikken over recentere cijfers over de situatie van transgender personen in België en hun ervaringen met discriminatie, met het oog op het optimaliseren van de klachtenbehandeling en het beleidsvoorbereidend werk.
  • Verder wilde het nagaan in welke mate en op welke domeinen er een evolutie kan worden waargenomen in de laatste tien jaar.
  • Tenslotte wilde men weten in welke mate de in het verleden genomen maatregelen een impact hebben gehad op het leven, welbevinden, perceptie en de ervaringen van transgender personen.

Het bestuderen van deze vragen moest bijdragen tot het in kaart brengen van de sociale situatie van gendervariante personen in België met het oog op het uitoefenen van de wettelijke opdrachten (zoals klachtenbehandeling en beleidsontwikkeling en -ondersteuning) van het Instituut en het bereiken van gendergelijkheid. De resultaten van dat onderzoek werden op 4 dec. 2018 gepresenteerd.

Organisaties

In het voorwoord van het rapport wordt ook “het bloeiende verenigingsleven, zeker in het Vlaamse landsgedeelte waar ruim tien organisaties actief zijn”, als “opmerkelijk” benoemd of zeg maar geroemd.

Respondenten

Bijzonder interessant is het in het rapport te zien, dat 47,9% van de respondenten zich als transvrouw beschrijven, 26,4% als transman, 21,9% als gender-non-binair (genderfluide, etc.) en 3,7% als travestiet. Los van de vraag hoeveel overlap er tussen de groepen “travestiet” en gender-non-binair” zit, is opvallend hoe groot het verschil in de gemiddelde leeftijd tussen de verschillende groepen is. Degenen, die zich als “travestiet” beschrijven, zijn met gemiddeld 50 jaar het oudst, terwijl degenen, die zich als “transman” beschrijven met 25,9 jaar het jongst zijn. Dat wekt een beetje het vermoeden dat het bij de groep “travestiet” om een min of meer uitstervende groep gaat…

Verder lezen? Abonneer je dan op Transformatie