Wat biedt de Vereniging

De Vereniging Genderdiversiteit (voorheen LKG T&T, Landelijke Kontakt Groep Travestie en Transseksualiteit) is een vereniging van en voor transgender mensen. Ons doel is hun emancipatie en integratie te bevorderen. We streven naar sociale acceptatie door zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, voorlichting te geven en hulp en ondersteuning te bieden.

Emancipatie en integratie is tweerichtingsverkeer.

Het gaat om de transgender mensen zelf die met hun genderdysfore gevoel vaak geen weg weten en zich niet zelden “eenzaam & alleen” voelen. Ze zijn zich er maar al te bewust van dat op het uiten, en  vooral tonen, van hun gevoelens nog een groot taboe rust, en dus ernstige consequenties kan hebben. Van een breuk in de relatie tot het verlies van geliefden, vrienden en werk.

De “andere kant op” is derhalve ook noodzakelijk: door vanuit de transgenderwereld veel, maar afgewogen en goed gedoseerde informatie en voorlichting te geven, kan de vrees voor dit onbekende en nog maar matig begrepen verschijnsel geleidelijk worden omgezet in tolerantie, begrip en acceptatie. Onbekend maakt onbemind. Om  die reden is het nodig, ook al is het moeilijk, om het gesprek aan te gaan. Met jezelf, met je directe omgeving, met de samenleving als geheel. Zélfacceptatie is het begin van acceptatie door anderen.

Transgendergevoelens zijn van alle tijden en komen overal ter wereld voor. Begrip en acceptatie wisselen van werelddeel tot werelddeel en van land tot land. In onze westerse cultuur wordt er vrij krampachtig mee omgegaan; bepalen de extreme uitingsvormen het algemene beeld. Heel veel mensen denken dat “travestieten”, de verzamelnaam waarmee in de volksmond alle mannen met genderdysfore gevoelens worden aangeduid, “dus” homoseksueel zijn. Dat is maar zeer ten dele waar, maar het illustreert wel het eeuwige misverstand over seksuele oriëntatie en seksuele identiteit. De oriëntatie heeft er mee te maken of je van de eigen of van de andere sekse houdt; de (gender)identiteit geeft aan of je je man of vrouw voelt, los van het gegeven of je met een penis of een vagina bent geboren.

Dankzij de contactmogelijkheden die het internet biedt, weten transgender mensen elkaar steeds beter te vinden. Dat heeft een deel van het “eenzaam & alleen”-gevoel opgeheven, maar de emancipatie nog niet echt bevorderd.

Transgender Activiteiten NieuwsoverzichtTransgender Activiteiten Deze MaandTransgenderActiviteitenNederland

Al meer dan 30 jaar houden lokale T&T-organisaties verspreid over het land maandelijkse ontmoetingsavonden. De meeste van deze lokale activiteiten voorzien in een duidelijke behoefte: het is een vrijplaats en het geeft gelegenheid tot lotgenotencontact. Zie Plaatselijke activiteiten » De landelijke vereniging onderhoudt nauwe contacten met de organisatie van deze avonden.

  • Waar mogelijk geven we ook een overzicht van nieuwsberichten van de groepen.
  • Verder is er nu een kalender, zodat je in één oogopslag kunt zien, wanneer transgender activiteiten plaatsvinden
  • En we hebben een landkaart, zodat je kunt zien, welke transgender activiteiten er bij jou in de buurt zijn.

De T&T-avonden hebben een open karakter. Er komen steeds meer en vaker partners van transgender mensen mee, maar ook kinderen, buren, familie en vrienden.  Ook geïnteresseerden zijn op deze avonden welkom.

Iedere transgender, zowel man naar vrouw als vrouw naar man,  is welkom als lid van de vereniging. Het lidmaatschap staat tevens open voor partners, gezins – en familieleden van transgenders, hulpverleners in de ruimste zin van het woord en ieder ander die de doelstelling(en) van de vereniging in z’n algemeenheid kan onderschrijven. Donateur worden is ook mogelijk. Ook rechtspersonen kunnen lid worden van de vereniging, bijvoorbeeld (vak)bibliotheken. Zie Lid worden »

TransformatieDe vereniging geeft het blad Transformatie uit. Onze leden kunnen dit per post thuis ontvangen en/of ze kunnen het downloaden van deze website.

Nieuw op de website is het Transgender Forum.

Zie Partners & Familie »

In samenwerking met T&T Eindhoven en T&T Rotterdam is in maart 2008 in Eindhoven en in en maart 2010 in Rotterdam een Transgender Info Dag gehouden. Doel was informatie-uitwisseling tussen transgenders en niet-transgenders. Met deze dagen zijn vooral familie, vrienden, buren en collega’s van transgenders bereikt.

De Vereniging Genderdiversiteit onderhoudt nauwe banden met Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Ondanks het nog “gesloten” karakter van het verschijnsel genderdysforie, valt er op het internet onnoemelijk veel informatie, tekst zowel als beeldmateriaal,  over te vinden. Via de Links treft u een door het verenigingsbestuur gemaakte selectie aan, met daarin ook de adressen van hulpverlenende instanties, zoals het Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Trefwoorden voor zoekmachines zijn er ook volop: transgender, genderdysforie, genderidentiteit, genderrol, transseksueel, interseksueel, travestie(t), crossdresser.