Transgenderzorg: Uitbreiden in plaats van inkrimpen

Logo P 17Help mee transzorg te verbeteren. Principle 17 is met een petitie gekomen, waarin aanbevelingen worden gedaan om de schrijnende situatie op te lossen. Er zijn al meer dan 1000 handtekeningen geplaatst.

https://petities.nl/petitions/uitbreiding-in-plaats-van-inkrimping-transgenderzorg

Iedereen moet zelf beslissen of hij/zij de petitie wil ondertekenen. Zie ook: http://www.principle17.org/petitie?language=nl

Genderpoli in Leiden wordt afgebouwd

regenboogdruppelOnlangs bereikte ons het teleurstellende bericht dat de genderpolikliniek voor kinderen en jongeren van het LUMC en Curium de komende jaren geleidelijk zal worden afgebouwd. Het team van de Genderpoli is momenteel te klein om naast patiëntenzorg ook alle overige werkzaamheden te vervullen die horen bij de taak en opdracht van een expertisecentrum.

Vanaf 10 januari 2017 kunnen patiënten zich niet meer aanmelden bij de genderpolikliniek van het LUMC. Voor de kinderen die op dit moment in behandeling zijn bij het LUMC, kan desgewenst de behandeling worden voortgezet tot in de volwassen leeftijd, waarbij kinderen en ouders de vrijheid hebben om zelf aan te geven dat ze liever elders behandeld willen worden.

Nieuwe aanmeldingen worden direct doorverwezen naar het VUmc.

Onze vereniging betreurt het zeer dat, juist in een tijd dat de vraag naar zorg voor transgender mensen toeneemt, opnieuw een locatie waar dit soort zorg werd gegeven afvalt van het korte lijstje van genderteams in Nederland.

TG040: Nieuwe transgendergroep opgericht in Eindhoven

Op 29 december 2016 is de Stichting TG040 opgericht. Deze stichting zet een 35 jaar oude traditie voort: het organiseren van bijeenkomsten voor transgender mensen. Maar ze doet meer: TG040 werkt aan de acceptatie en emancipatie van transgender personen in onze samenleving. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari, vanaf 20:00 uur, vieren ze ook dat de organisatie (opnieuw) een officiële status heeft.

In november 1981 werd in Eindhoven voor het eerst een T&T-avond georganiseerd. Dat is inmiddels ruim 35 jaar geleden. De letters T&T stonden voor Travestie en Transseksualiteit, maar tegenwoordig maken we liever gebruik maken van het modernere woord transgender. Deze T&T-avonden zijn inmiddels een begrip geworden. Elke eerste zaterdag van de maand is er een ontmoetingsavond voor transgender mensen, hun familie en belangstellenden in Buurthuis De Rondweg aan de Camphuysenstraat 1 in Eindhoven.

T&T-avonden begonnen al de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het was toen nog knap gevaarlijk om uit te komen voor je genderidentiteit: wanneer de politie je betrapte in kleding van het “verkeerde” geslacht kon je gearresteerd worden. Ze namen je dan mee naar het politiebureau, waar je ten overstaan van zoveel mogelijk agenten gedwongen werd je uit te kleden.

Alleen de allerdappersten durfden in die tijd uiting te geven aan hun gevoelens en in vrouwenkleding de straat op te gaan, als ze geboren waren in een mannelijk lichaam. Het was de NVSH, de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorminglogotg040, die begon met het organiseren van T&T-avonden. Een T&T-avond was toen, en is nog steeds, een veilige omgeving waar je uiting kunt geven aan je genderidentiteit. T&T Eindhoven is in 1981 ontstaan. Al snel had Yvon Kraaijeveld de touwtjes in handen om deze pas 28 jaar later uit handen te geven door ziekte. Uiteindelijk is zij 28 november 2009 overleden.

TG040 gaat dit werk voortzetten, maar nu onder een nieuwe naam. De activiteiten zijn inmiddels uitgebreid met het geven van voorlichting op scholen en bij maatschappelijke organisaties. Ze proberen op zoveel mogelijk manieren in de samenleving te laten zien dat transgender mensen erbij horen.

www.tg040.nl

 

Oprichting Transgendergroep Leeuwarden

In Fryslân (Friesland) is momenteel geen ontmoetingsgroep voor transgender mensen. Een enquête heeft uitgewezen dat daar wel belangstelling voor is.

friese vlag

Fryslân boppe

Daarom wordt onder de paraplu van het COC een transgendergroep gestart in Leeuwarden. De oprichtingsbijeenkomst zal plaatsvinden in januari 2017. De bijeenkomst staat open voor iedereen binnen het Trans* spectrum èn voor belangstellenden.

Lees verder…

Sekseregistratie wordt verminderd… Echt waar?

Plastic pasjes

Het kabinet zegt sekseregistratie te willen verminderen. Dat klinkt als goed nieuws. We waren dan ook in eerste instantie heel blij toen we het onderstaande bericht lazen:

Sekseregistratie wordt verminderd


Nieuwsbericht | 23-12-2016 | 15:00

Het kabinet zorgt dat sekseregistratie en het gebruik daarvan op documenten en pasjes verder wordt verminderd. Uit onderzoek is gebleken dat op meer terreinen dan noodzakelijk nog sekseregistratie en gebruik van dat gegeven plaatsvindt.

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Van der Steur van Veiligheid en Justitie en Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending van een brief hierover aan de Kamer.

In de praktijk betekent dit onder andere het volgende:

  • Per 1 januari 2017 zal de geslachtsaanduiding vervallen op nieuwe OV-chipkaarten. Dat geldt zowel voor de ‘studenten-OV’ als voor de zakelijke OV-chipkaarten (Mobilitymixx).

  • De minister van OCW heeft met grote onderwijskoepels gesproken over het gebruik van de sekseaanduiding. Steeds meer instellingen zullen die achterwege laten op studentenpasjes en in hun communicatie met hun leerlingen.

  • Steeds meer gemeenten zullen genderneutraal met hun inwoners communiceren, bijvoorbeeld door op de stempas alleen de voorletters en de achternaam van de geadresseerde te vermelden en op zo veel mogelijk formulieren de vermelding van het geslacht achterwege te laten.


Tot zover het nieuwsbericht van de rijksoverheid. Dit nieuwsbericht hoort bij een brief van 12 pagina’s aan de Tweede Kamer (aanbevolen lectuur) waaruit een totaal ander beeld naar voren komt. Lees verder…