Leerstoel Workplace Pride universiteit Leiden

Academische baret

Aan de universiteit van Leiden is een bijzondere leerstoel ingesteld voor het onderwerp Workplace Pride. Dit omvat onderwijs en onderzoek inzake de integratie van LHBT-personen in de werkomgeving. Het gaat hier dus niet zozeer om de LHBT-personen zelf maar om de wisselwerking met hun werkomgeving.

De leerstoel zal per 1 januari 2017 voor een periode van vijf jaar worden bezet door Dr. Jojanneke van der Toorn. Zij heeft een achtergrond in de sociale psychologie en is gespecialiseerd in het onderwerp diversiteit. In augustus 2015 werd zij voor haar werk onderscheiden met de Gratamaprijs.

Over de invulling van de leerstoel zegt zij :

‘In mijn onderzoek wil ik ten eerste nagaan wat er op de werkvloer gebeurt. Wat zijn de ervaringen in positieve en negatieve zin van LHBT-werknemers, en hoe kijken andere werknemers tegen hen aan?  Ten tweede zal ik me bezighouden met wat anders kan en beter moet, om die inzichten vervolgens om te zetten in concrete toepassingen voor beleid.  Dit is niet alleen relevant voor de partnerorganisaties van Workplace Pride, maar voor elke organisatie die zich in wil zetten voor een inclusief werkklimaat. ‘

We zijn erg blij met het initiatief van de universiteit Leiden en wensen professor Van der Toorn veel succes met haar werk.

Nieuwsbericht universiteit Leiden


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *